zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

PHSR 2016

zomtdProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina je strednodobý rozvojový dokument združenia obcí, vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR žilinského samosprávneho kraja. Je spracovaný na základe legislatívneho rámca stanoveného zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v zmysle novelizácie predpisom č. 309/2014 Z.z.