zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Projekty EÚ

Zlepšenie podnikateľského prostredia a rozvoj cestovného ruchu v SR-PL regióne

INTERREG III A - "Zlepšenie podnikateľského prostredia a rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom regióne"
Program: Program iniciatívy Spoločenstva Interreg III.A PL-SR
Priorita: Socio-ekonomický rozvoj
Opatrenia:
  Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania