zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Starostovia Terchovskej doliny rokovali o aktuálnych otázkach

zomtdČlenovia Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina pod vedením PhDr. Petra Vajdu, predsedu Združenia, starostu obce Nededza na svojom zasadnutí okrem iného rokovali o kľúčových potrebách, investíciách s dopadom na rozvoj Mikroregiónu Terchovská dolina, ktoré majú byť podporené z Rady Partnerstva Horné Považie. Výber strategických oblastí rozvoja bol sprevádzaný výberom a zostavením projektových zámerov, ktoré budú mať aj celoregionálny význam. Starostovia v Združení obci Mikroregión Terchovská dolina spoločne zvážili a odsúhlasili, aby navrhnuté finančné prostriedky vo výške 1 898 124 EUR z Rady Partnerstva Horné Považie by boli použité na pokrytie časti, na modernizáciu a rekonštrukciu amfiteátra v obcí Terchová, ktorá v rámci mikroregiónu v najväčšej miere prezentuje náš región.

Amfiteáter Nad bôrami, v obci Terchová každoročné navštívi tisíce milovníkov, ktorí majú v rámci Jánošíkových dní a iných kultúrnych podujatí príležitosť vyžitia, avšak v súčasnosti amfiteáter nevyhovuje kritériám súčasného trendu. Členovia Združenia obci ďalej rokovali o novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s účinnosťou od 01.01.2023 a výške medziročného inflačného rastu (13,2%), z dôvodu ktorého nárast ceny sa premietne do poplatku za komunálny odpad pre občana a na platbách za energiu pre obce a mestá. Následnou otázkou bola informácia o projekte „Cyklomagistrála Terchovská dolina“, ktorý od roku 2014 realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra aj za podpory Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, Žilinského samosprávneho kraja so spolufinancovaním Nadácie Kia Motors Slovakia. V dôsledku pandémie a nárastu inflácie, o ktorých sa pri podpise Zmluvy nedalo predpokladať, zmenila sa aj výška finančnej investície a predlžil sa termín ukončenia realizácie projektu. Zvýšené finančné náklady na projekt finančne podporili aj obce, cez ktoré územie cyklotrasa vedie, t.j. Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany, Krasňany, Stráža. Zatiaľ zo strany obce Lysica sa k finančnej podpore nevyjadrili. V obci Varín a v obci Belá poslanci obecného zastupiteľstva v rámci programu opakovaného rokovania OZ finančnú čiastku na podporu cyklotrasy neschválili, aj keď v obci Belá sa objavili skryte nepredvídané investičné náklady, čo sa prejavilo na výške investície. Milovníci cyklistiky a zamestnanci z okolitých podnikov netrpezlivo očakávajú na vybudovanie cyklotrasy, ktorá po dobudovaní projektu by mala odbremeniť frekventovanú cestu medzi Žilinou a Terchovou od nebezpečných stretov cyklistov a motorových vozidiel. Z dôvodu štrajkovej pohotovosti vyhlásenej na 32. mimoriadnom sneme ZMOS-u (Združenia miest a obcí Slovenska), do ktorej sa zapájajú mestá a obce Slovenska vrátane obce Nededza, v dňoch 19.05.2022 - 30.06.2022 bude na obecnom úrade zvesená obecná zástava. Týmto obec vyjadruje podporu myšlienke štrajku, aby nedošlo k zníženiu finančných prostriedkov pre obce a mestá samotné vo výške cca. 618 miliónov EUR pre rok 2022 a 2023.

Foto z akcie: foto1, foto 2.