zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Iniciatíva pre Prírodný park Krivánska Mála Fatra

zomtdV obci Stráža sa dňa 6.8.2020 uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina. Zduženie obcí Mikroregión Terchovská dolina je nezávislým záujmovým združením obcí, ktoré združuje obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá s počtom viac ako 32 tisíc obyvateľov.

Prvým a zásadným bodom rokovania bola informácia o Iniciatíve o vytvorení „Prírodného parku Krivánska Malá Fatra“, ktorú odprezentoval Ing. Milan Ovseník, predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a Ing. Daniel Užák, predseda Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo Belá ako hlavný iniciátor vzniku Iniciatívy.

Po oboznamovaní sa s príležitosťami a ohrozeniami, ktoré im môže priniesť zmenená národná legislatíva v oblasti ochrany prírody pre hospodársky a sociálny rozvoj územia ich obcí, s prihliadnutím na ich doterajšie skúsenosti s 32 ročnou históriou slovenského národného parku sa členovia Združenia jednoznačne priklonili k záveru podporiť vybudovanie „NP – naturpark“ – prírodného parku, napĺňajúceho manažmentové ciele pre kategóriu V. Smernice IUCN, ktorý bude pre prírodu a ľudí - miestnych i návštevníkov, namiesto neúprimného „NP-nationlapark“ – národného parku, ktorý nemá predpoklad spĺňať manažmentové ciele pre kategóriu II. smernice IUCN a bol by len pre prestíž a vyvolených.

Členovia Združenia si uvedomili jedinečnosť príležitosti, že aj za finančnej pomoci eurofondov, ktoré vo veľmi krátkom čase je potrebne správne naplánovať, nacieliť do územia s pomocou integrovaných územných stratégii je možné rozvíjať myšlienky prírodného parku, tým podporovať taký spôsob života a hospodárenia, ktorý je v súlade s prírodou a udržiavaním tradičnej sociálnej a kultúrnej skladby tamojších sídiel. „Zelená“ integrovaná územná investícia, zelený integrovaný projektový balíček ušitý na mieru Prírodnému parku Krivánska Malá Fatra ako historická možnosť, môže pomôcť vrátiť slovenskému vidieku opäť punc kultúrnej, udržiavanej Krajiny.

Na Valnom zhromaždení Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina členovia jednohlasne prijali uznesenie, že sa pripájajú k Iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra a podporujú jej deklaráciu, pričom poverili PhDr. Petra Vajdu, predsedu Združenia obcí za ich zástupcu v Koordinačnej rade Iniciatívy a prijímaním stanovísk v Iniciatíve.

Súčasne sa uzhodli, že každý starosta zaradí do programu rokovaní obecných zastupiteľstiev bod programu o Iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra a budú v jednotlivých obciach prijímať uznesenia k deklarácii. S týmto posolstvom sa obrátia aj na regionálnu samosprávu – Žilinský samosprávny kraj, u ktorého veria, že nájdu porozumenie. 

foto 1, foto 2, foto 3