zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Cyklomagistrála Terchovská dolina (17. 6. 2020)

zomtdDňa 17. júna 2020 bola slávnostne zahájená výstavba cyklomagistrály v mikroregióne Terchovská dolina. Projekt sa zameriava na zatraktívňovanie cyklistiky, bezpečnosti cyklistov a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. Hlavná cyklotrasa prechádza cez územie obce Varín z Vodného diela Žilina, pokračuje cez obec Krasňany, Stráža, Lysica, Belá, až do obce Terchová.

Vedľajšia trasa smeruje z Varína, cez obec Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa, ktorá slúži na spojenie hlavnej trasy s vedľajšou v časti obce Varín - Koňhora.

Realizácia prípravy projektu Cyklomagistrála Terchovská dolina začala v roku 2014. Na pracovnom rokovaní Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina za účasti starostov obcí v Mikroregióne TD s Ing. Petrom Chrapčiakom, zástupcom Oblastnej organizácií cestovného ruchu bolo prijaté uznesenie o podpore a finančnej pomoci zo strany Združenia.


Projekt začal prieskumom terénu pre návrh trasy a projektovej štúdie, pokračovalo sa rokovaním s majiteľmi pozemkov a majetko – právnym vysporiadaním pozemkov. V roku 2015 až 2018 boli vypracované projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktoré boli finančné podporene aj zo Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.

V rokoch 2018 – 2019 pokračovali prípravy inžinieringom a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie. Projekt bude realizovaný zvolenou trasou, ktorá vedie nenáročným terénom popri vodnom toku Varínka v blízkosti cesty II/583, ktorá odbremení cyklistov od nebezpečných stretov s motorovou dopravou. V rámci tohto úseku sa stavia 10 veľkých mostov s rozponom 30 – 55 metrov a šesť lávok v dĺžke 10 až 40 metrov. Ukončenie projektu je plánované do roku 2022.

foto 1, foto 2, foto 3, foto 4