zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Výsledky rokovania so Slovenským pozemkovým fondom

zmosDňa 1.2.2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov ZMOS s vedením Slovenského pozemkového fondu. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky majetkovoprávneho usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve miest a obcí, pozemky neznámych vlastníkov, činnosť SPF a jeho regionálnych pracovísk a vzájomné vzťahy medzi SPF a mestami, obcami. Informáciu o výsledkoch rokovania predstaviteľov ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom si prečítate - tu.